Naar aanleiding van de ingevulde basisgegevens, ontvang je van ons een aanvullend inventarisatieformulier toegespitst op jouw persoonlijke situatie met een klantprofiel per e-mail.
Aan de hand van jouw informatie kunnen wij vervolgens een perfect maatvoorstel maken. Zodra we de formulieren hebben ontvangen, gaan wij berekenen wat voor jou het meest interessante product en het beste advies is. Ons voorstel krijg je vervolgens per e-mail of per post aangeleverd en de gehele afhandeling kan verder gemakkelijk worden verzorgd. Desgewenst kan er ook een afspraak gemaakt worden om het voorstel persoonlijk toe te lichten.

Wij zullen naar aanleiding van je gegevens een toetsing doen bij het BKR in Tiel.

gegevens aanvrager
voorletters
achternaam
man / vrouw mv
Nederlandse nationaliteit jn
geboortedatum
sofinummer
inkomstenbron
bruto jaarsalaris
burgerlijke staat
straat / huisnummer
postcode / woonplaats
telefoonnummer
e-mailadres
huidige woning
overige verplichtingen
gewenst hypotheekbedrag
doel hypotheekaanvraag
opmerkingen:
relatiecode (indien van toepassing)